Aile Konut Şerhi Nedir? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi, aile konutu üzerinde kanunda yazılı hukuki işlemlerin malik olmayan diğer eşin ancak açık rızası ile yapılabileceğine dair tapu kütüğüne düşülen bir kayıttır. Böylece malik olmayan eş de aile konutunun korunmasında irade sahibi olacaktır. Aile konutu şerhinin amacı malik olmayan eşin korunması ve ortak menfaatin elde edilmesidir. Aile Konutu şerhi verilmesi halinde taşınmaz maliki olan eş, taşınmaz ile ilgili olarak dilediği gibi tasarruf etme hakkı sınırlanmaktadır. Aile konutu şerhi ile malik olan eş, diğer eşin rızasına veya iznine ihtiyaç duymaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesine göre aile konutu şerhi ile malik olan eş diğer eşin rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Ayrıca rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu şerhiyle malik olan eş tarafından yapılabilecek olan taşınmazın devri sonucunu doğuran (satış, bağışlama, trampa vs.) işlemler ile taşınmaz üzerinde mülkiyet haklarını sınırlandıran (rehin-ipotek, üçüncü kişi lehine irtifak hakkı tesisi vs.) işlemler diğer eşin rızası olmadan yapılamayacaktır.

AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR?

Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge, nüfus müdürlüğünden alınmış aile nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri adresini gösterir) veya evlilik cüzdanı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aile konutu şerhinin mahkeme kararıyla konulması da mümkündür. Fiilen oturulmayan bir konut için aile konutu şerhi verilmesi mümkün değildir.

AİLE KONUTU ŞERHİ NE KADAR SÜRE DEVAM EDER?

Şerhin süresi terkin edilene kadar devam edecektir. Şerh, malik olmayan eş tarafından yapılmış ise yine bu eşin talebiyle veya muvafakatiyle, eşlerin her ikisinin talebiyle şerh verildi ise eşlerin birlikte talebiyle veya lehine şerh verilenin talepte bulunması ile, ölüm halinde sağ kalan eşin talebi ile, kesinleşen boşanma ilamının veya evliliğin iptali ilamının ibrazı ile birlikte malik olan eşin talebi ile, başkaca bir taşınmazın aile konutu olarak şerh edildiğini ispatlayan malik eşin talebi ile terkin edilebilecektir. Bununla birlikte mahkeme veya icra müdürlüğü de şartlar oluşmuşsa şerhin terkinini isteyebilir.

AİLE KONUTUNUN HİLELİ (MUVAZAALI) ŞEKİLDE DEVREDİLMESİ DURUMUNDA NE YAPILABİLİR?

Aile konutunun gerçek satışla malik olmayan eşin rızası alınmadan devredilmesi veya gerçek olmayan satışla muvazaalı bir şeklide de elden çıkarılması aile konutu şerhi konulmadan önce gerçekleşmesi halinde malik olmayan eşin muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tesciline ilişkin davayı açmakta hukuki yararı vardır. Eşler boşanmış ise bu durum muvazaaya yönelik açılan tapu iptali ve tescil davasının incelenmesine engel oluşturmaz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir