Boşanma Davası Devam Ederken Evde Kim Kalır? Aynı Evde Kalınabilir mi?

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN AYNI EVDE KALINABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesi gereğince boşanmaya karar verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması gerekir. Boşanma davası devam eden eşlerin birlikte yaşaması evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını ve ortak hayatın sürdürülmesinin fiilen mümkün olduğunu gösterir. Bu nedenle boşanma sürecinde eşlerin aynı evde yaşamaya devam etmesi mahkeme kararını doğrudan etkiler. Dava dosyası devam ederken aynı evde eşlerin birlikte yaşaması halinde mahkeme bu durumu hükme esas alır. Boşanma sürecinde taraflar artık bir ayrılık sürecine girebilir ve ayrı evlerde yaşayabilir. Boşanma sürecinde aynı evde kalınırsa, birlikte tatile gidilirse ve eş gibi yaşamaya devam edilmesi halinde hakim hüküm kurarken bu hususları da gözetecektir. Bunların yanı sıra eşlerin, boşanma davası devam ederken birbirini affettiğini söylemesi ya da buna yönelik davranışlarda bulunması halinde devam eden boşanma davasının reddine karar verilir. Yargıtay içtihadına göre örnek vermek gerekirse eşlerin boşanma davası devam ederken birlikte tatile gitmesi veya aynı evde yaşamaya devam etmesi durumunda birbirini zımnen affettikleri ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte boşanma davası devam ederken eşlerin cinsel ilişkiye girmesi de af niteliğindeki davranış sayılır. Bu nedenlerle de mahkeme açılan boşanma davasının reddine karar verecektir. Boşanma davası devam ederken eşlerin bir arada yaşaması halinde evden hangi eşin ayrılacağı ve ayrılan bu eşin yeni bir düzen kurmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EVDE KİM KALIR?

Ortak konutta kimin kalacağı konusunda kararı hakim verecektir. Ancak tarafların ortak konutta kimin kalacağına dair aralarında anlaşamadığı durumlarda ise hakim bu konuda karar verirken bazı kriterleri göz önünde bulundurur. Evin tahsisini almak isteyen eşin bir avukat aracılığı ile bu talepte bulunması önemlidir.  Hakim ortak konutta kimin kalacağına boşanmaya yol açan olayların sebepleri, eşlerin ekonomik durumu, bireylerin sosyal durumu, müşterek çocuğun menfaati gibi hususları göz önünde bulundurarak karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında evde kalacak kişi tarafların arasında yapılan protokol ile belirlenebilir. Taraflar arasında anlaşılan ortak kararlar sonucunda evde kimin kalacağı protokolde belirlenir. Ancak çekişmeli boşanma davasında tapulu konutta alınan evin tapusu 01.01.2002 yılından önce edinilmiş ise boşanma sürecinde, tapu üzerinde eşlerden hangisinin ismi yer alıyorsa, o kişi evde kalma hakkına sahiptir. Eğer alınan evin tapusunun 01.01.2002 tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde ise her iki taraf da boşanma süreci tamamlanana kadar ayrı ayrı evde kalma hakkına sahiptir. Boşanma davası devam ederken taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varabilirler. Anlaşmaya varıldığında boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye bildirilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalır. Ancak taraflar anlaşmaya varamamış ve aralarında bu hususta uyuşmazlık bulunuyorsa mahkeme dava devam ederken, evde kalacak kişi hakimin vereceği karar ile belirlenir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir