Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin getirdiği en önemli yükümlülüklerden biri, eşlerin birbirlerine sadakatli olmasıdır. (TMK m. 185/3) Sadakat yükümlülüğünün başında da “cinsel sadakat” gelmektedir. Cinsel sadakate aykırı davranışın “zina” boyutuna varması hali, kanun koyucu tarafından özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zina nedeniyle boşanma davası TMK m. 161 hükmünde düzenlenmiştir. Üç fıkradan oluşan TMK m. 161 hükmü şu …

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Devamı »