Velayet Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Evlilik birliği devam ettiği taktirde çocukların velayetleri anne ve babada bulunmaktadır. Ancak boşanmanın gerçekleşmesi halinde velayet hakkında da karar verilmektedir. Verilmiş olan velayet kararının değiştirilmesi yani velayetin değiştirilmesi için dava açma hakkı bulunmaktadır. Boşanma davasında verilen velayet kararı kesin bir hüküm içermemekle birlikte bu durum velayetin sonradan açılacak velayet değiştirme davası ile değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.

VELAYET DAVASI NASIL AÇILIR?

Velayet davası için öncelikle dava dilekçesi düzenlenmeli, belirtilen iddiaların delillerle ispatlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olmalı ve mutlaka bir avukat aracılığıyla düzenlenmelidir. Velayet davasının süresi ise bulunduğu il ve mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişebilecektir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Velayeti kendinde olmayan ebeveyn ile çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin engellenmesi, velayet hakkını alan ebeveynin çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddette bulunması, bakım ve gözetimini ihlal etmesi gibi hallerde velayetinin değiştirilmesi davası açılabilecektir.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ALDATAN TARAFA VERİLİR Mİ? ALDATMA VELAYETİ ETKİLER Mİ?

Evlilik birliğinin sona ermesine neden olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi çocuğun velayet hakkına doğrudan etki etmemektedir. Çocuğun bakım ve gözetimini ihlal etmeyen eşe mahkeme velayet hakkını verecektir.

BEBEĞİN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Yargıtayın yerleşmiş kararları doğrultusunda yeni doğan bir bebeğin süt emzirme döneminden 5-6 yaşına kadar genellikle velayet anneye verilmektedir. Bu yaş grubunda olan çocukların velayet hakkı ancak istisnai hallerde babaya verilmektedir.

ANNENİN EVLENMESİ HALİNDE VELAYET BABAYA VERİLİR Mİ?

Velayeti alan annenin başka bir kişi ile evlenmesi velayetin değiştirilmesi nedeni değildir. Annenin çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal edip etmediği ve evlendiği kişinin de çocuğa fiziksel ya da psikolojik zarar verip vermediği önemlidir. Ancak bu hallerin olması halinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

GEÇİCİ VELAYET NEDİR?

Geçici velayet, mahkeme tarafından tedbiren verilen bir karardır. Boşanma kararının kesinleşmesi ile geçici velayet sona ermektedir.

ENGELLİ ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Müşterek çocuğun bakıma muhtaç ve engelli olması halinde çocuğun bakımını ve ihtiyaçlarını hangi ebeveyn daha iyi yerine getirecek ise velayet hakkı o ebeveyne verilecektir.

ANNE VE BABASI ÖLEN ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Çocuğun velayet hakkı yalnızca anne ve babaya aittir. Anne ve babanın vefat etmesi halinde çocuğun üstün yararı gereğince ve menfaatine göre çocuğa vasi atanacaktır.

EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE VELAYET KİME VERİLİR?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya aittir. Eşlerden birisinin ölmesi durumunda ise velayet, diğer ebeveyne kalacaktır.

ÇALIŞMAYAN VE GELİRİ OLMAYAN ANNEYE VELAYET VERİLEBİLİR Mİ?

Annenin çalışmaması ve ekonomik durumunun olmaması velayet için önem taşımamaktadır. Annenin çocuk bakımını ihmal edip etmeyeceği, bakım ve gözetimini babadan daha iyi yerine getirip getirmeyeceği velayeti etkileyen en önemli husustur.

ÇOCUĞUN CİNSİYETİNİN VELAYETİN BELİRLENMESİNDE BİR ÖNEMİ VAR MIDIR?

Velayetin belirlenmesinde önemli olan çocuğun cinsiyeti değildir. Çocuğun bakım ve gözetimini hangi ebeveynin daha iyi yerine getireceği önemlidir. Çocuğun yaşı, okulu, eğitimi ve sağlığı gibi tüm hususlar değerlendirilerek velayet hakkında karar verilecektir.

VELAYET HAKKI KAÇ YAŞINDA SONA ERER?

Çocuğun reşit yani 18 yaşında olması durumunda çocuğun velayet hakkı sona ermektedir.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Evlilik dışı doğan çocuğun velayet hakkı annede olacaktır. Babanın çocuğu nüfusa alması ve anne ile evlenmesi halinde çocuğun velayet hakkı hem annede hem de babada olacaktır.

DEDE TORUNUNUN VELAYETİNİ ALABİLİR Mİ?

Velayet hakkının yalnızca anne ve babada olması sebebiyle dedenin velayet talep etme hakkı yoktur. Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmektedir. Anne ve baba çocuğun bakımını ihmal ediyorsa ya da anne ve baba vefat etmiş ise dede torunu için kendisinin vasi olarak atanmasını talep edebilir.